Ana Sayfa

Av. Cihan KOÇ

 

 

1966 yılında Ulubey’de doğmuştur. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “Kolluğun Adlî Görevleri” isimli tezini vererek “Yüksek Lisans” çalışmalarını tamamlamıştır.

1984-1991 yılları arasında J.Gn.K.lığı’nın değişik kademelerinde çalışmış, 1991-2008 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde Hukuk Dersleri öğretmenliği görevinde bulunmuş, 2002-2008 yılları arasında aynı zamanda da  Disiplin Subaylığı görevini yürütmüştür. Av.Cihan KOǒun yayınlanmış çok sayıda makalesi ile;

 Gerekçeli, Karşılaştırma Tablolu, Yeni ve Eski Kanun Metinleri İle Birlikte Türk Ceza Kanunu,

 Notlu-Açıklamalı-İçtihatlı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat, 

Ø       Gerekçeli, Karşılaştırma Tablolu Ceza Muhakemesi Kanunu,

       Kolluğun (Jandarma ve Polisin) Adlî Görevleri,

 Kolluk Görev ve Yetkileri Mevzuatı (Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte),

 Kolluğun Önleyici ve Adli Görevleri, Kolluk Hukuku (Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte),

 Ceza ve Yargılama Hukukunda Temel Yasalar (Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte),

 Trafik Mevzuatı (Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ve Av. Coşkun ÖZBUDAK ile birlikte)

 Türk Hukuk Sisteminde Kast ve Taksir (Av. Dr.Kadir GÜNDOĞAN ile birlikte)

 Notlu, Açıklamalı, İçtihatlı Özel Güvenlik Hukuku ((E) J.Öğ.Kd.Yzb Coşkun ÖZBUDAK’la birlikte)

 Açıklamalı, İçtihatlı Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Hâkim Alp Aziz BACAK’la birlikte),

                                                                                                                                          Adlı kitapları bulunmaktadır.